03.05.2019 Primăria Capitalei a actualizat lista clădirilor cu risc seismic din Bucureşti

3 Mai 2019 • Imobiliare

03.05.2019 Primăria Capitalei a actualizat lista clădirilor cu risc seismic din Bucureşti

LISTELE IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC − actualizate la 3.5.2019

LISTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL art.4 alin.(9) lit.a2) DIN ORDONANŢA GUVERNULUI nr.20/1994 PRIVIND MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA nr.223/2018 

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr.676/03.08.2018

1. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC

2. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a II-a DE RISC SEISMIC

3. LISTA IMOBILEOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a III-a DE RISC SEISMIC

4. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a IV-a DE

5. LISTA IMOBILELOR CONSOLIDATE

6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ. NEîNCADRATE îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

7*. LISTA IMOBILELOR NEîNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ SAU îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

* Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari / reprezentanţii proprietarilor se pot prezenta la punctul nostru de lucru din B-dul NAŢIUNILE UNITE nr.1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 5, municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr.5, 6 și 7 la Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziţie publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcţiilor încadrate în categoriile de urgenţă U1, U2, U3 / neîncadrate nici în categorii de urgenţă, nici în clase de risc seismic. 

Sursa: PMB

Foto: Bucurestiul

Despre cutremurele din România

România este o ţară cu potenţial seismic ridicat, aspect evidenţiat de studiile de hazard seismic şi de prevederile codului de proiectare seismică P100. Practic, în orice moment se poate produce un cutremur cu magnitudine mai mare de 7 în Zona Seismică Vrancea, la adâncimi între 60 şi 180 km. Şi această zonă nu este singura în care pot avea loc cutremure cu potenţial distructiv.

Sursa

Bucureștiul e capitala europeană  cu cel mai mare risc seismic

Ce va însemna următorul cutremur major În fiecare zi, zeci de mii de vieți sunt în pericol

Conform calculelor Re:Rise privind rezistența clădirilor, doar în București avem peste 2200 de imobile vulnerabile la cutremur, însumând zeci de mii de apartamente și spații comune. Iar acestora li se adaugă și restul localităților din România expuse activității seismice din Vrancea.

Sursa

Wikipedia