15.06.2020 PMB a actualizat lista clădirilor cu risc seismic Bucureşti

19 Iunie 2020 • Imobiliare

Descarcă Lista_actualizata.pdf

15.06.2020 PMB a actualizat lista clădirilor cu risc seismic Bucureşti

LISTELE IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC − actualizate la 15.06.2020

LISTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL art.4 alin.(9) lit.a2) DIN ORDONANŢA GUVERNULUI nr.20/1994 PRIVIND MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA nr.223/2018PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr.676/03.08.20181.

LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC2. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a II-a DE RISC SEISMIC3.

LISTA IMOBILEOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a III-a DE RISC SEISMIC4. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a IV-a DE5.

LISTA IMOBILELOR CONSOLIDATE6*.

LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ. NEîNCADRATE îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE7*.

LISTA IMOBILELOR NEîNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ SAU îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

* Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanţii asociaţiilorde proprietari / reprezentanţii proprietarilor se pot prezenta la punctul nostru de lucru din B-dul NAŢIUNILE UNITE nr.1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 5, municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr.5, 6 și 7 la Normele metodologice deaplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziţie publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcţiilor încadrate în categoriile de urgenţă U1, U2, U3 / neîncadrate nici în categorii de urgenţă, nici în clase de risc seismic.

Sursa: PMB

Descarcă Resurse: