Cum pot cumpara o locuinta cu TVA de 5%?

7 Noiembrie 2018 • Imobiliare

Cum pot cumpara o locuinta cu TVA de 5%?

Cum pot cumpara o locuinta cu TVA de 5%?

Statul faciliteaza achizitia de locuinte, prin aplicarea unei cote reduse de TVA la locuinta, de numai 5%. Expertul Banilor iti prezinta conditiile impuse pentru a beneficia de aceasta facilitate. 

Codul Fiscal prevede o cota redusa de TVA – de 5% – pentru locuintele cumparate de persoanele fizice. 

In prezent, toti dezvoltatorii imobiliari isi promoveaza locuintele prin aplicarea unei cote reduse de TVA, desi nu toti cumparatorii se incadreaza. Iti prezentam mai jos conditiile ce trebuie indeplinite pentru a cumpara locuinta cu TVA redus. 

Conditii pentru locuinta cumparata 

  • Cota de 5% se aplica daca locuinta achizitionata indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
  • suprafata utila este de maxim 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti; 
  • terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 mp (inclusiv amprenta la sol a locuintei), in cazul caselor de locuit individuale. In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, aceasta conditie se aplica pentru cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte, inclisiv amprenta la sol;
  • valoarea locuintei (inclusiv a terenului pe care ese construita) nu depaseste suma de 450.000 lei, exclusiv TVA;
  • locuinta este achizitionata de o persoana fizica sau familie.

Conditii pentru cumparator 

  • O persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. Astfel, se impun urmatoarele conditii pentru cumparator: 
  • in cazul persoanelor necasatorite, sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%; 
  • in cazul familiilor, sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina, fiecare sau impreuna, nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%.
  • In cazul in care cumparatorul sau locuinta nu indeplinesc conditiile de mai sus, pretul de vanzare va fi calculat prin aplicarea cotei standard de TVA. Acest lucru duce la cresterea semnificativa a pretului de vanzare.
  • Este bine de stiut ca TVA se aplica doar la locuintele cumparate de la persoanele juridice (dezvoltatori imobiliari). O locuinta cumparata de la o persoana fizica nu include TVA. 

Cautarea unui vanzator – persoana fizica este o solutie pentru cei care au beneficiat o data de cota de redusa de TVA si vor sa se mute intr-o casa mai mare.

Vânzarea de imobile către persoane impozabile (juridice și fizice)

Vânzarea de imobile către persoanele impozabile se va efectua: 

cu TVA în regim de taxare inversă (începând cu 1 ianuarie 2016), dacă cumpărătorul este înregistrat în scopuri de TVA, sau 

cu TVA (cota standard), dacă cumpărătorul nu este înregistrat în scopuri de TVA. 

Nota: Condițiile menționate mai sus sunt prezentate astfel cum sunt acestea reglementate în prezent 

Noul Codul Fiscal în vigoare începând cu data de 01.01.2016 (art. 291 alin. (3)) lit. c) pct. 3 și de Normele metodologice de aplicare ale acestuia, Titlul VII „TVA”, punctul 38 alin. (2) – (6) . 2. Vanzarea de locuinte catre persoanele (fizice si juridice) straine 

Dreptul de proprietate asupra constructiilor (locuinte, parcari, boxe) poate fi dobandit de orice cetatean strain, apatrid sau persoana juridica straina fara restrictii, in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si persoanele juridice romane.

Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spatiului Economic European (SEE), apatridul cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si persoanele juridice romane. Aceasta reglementare se aplica indiferent daca cetateanul strain sau persoana juridica straina este rezidenta sau nerezidenta in Romania. 

State membre UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tarile de Jos (Olanda), Ungaria. 

State membre SEE: Islanda, Lichtenstein, Norvegia. 

In ceea ce priveste cetatenii straini, apatrizii si persoanele juridice din state terte (altele decat cele de mai sus), acestia pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate cu statul de origine. In lipsa unui astfel de acord, cetateanul sau persoana juridica din statul care nu este membru UE/SEE poate dobandi doar dreptul de proprietate asupra construcției, impreuna cu un drept de folosinta asupra terenului aferent construcţiei pe perioada existenței acesteia. 

In scopul achizitionarii unei locuinte, cetateanul străin care nu detine cod numeric personal românesc (CNP) va obtine un număr de identificare fiscală (NIF) de la organul fiscal competent din cadrul ANAF.

Nota: Conditiile mai sus mentionate sunt prezentate astfel cum sunt acestea reglementate in prezent (i.e. octombrie 2016) de legislatia din Romania in vigoare.

BLISS Imobiliare nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește modificările ori abrogarea ulterioară a acestor condiții, ca urmare a apariției unor modificări legislative.