Regulamentul General Privind Protectia Datelor (GDPR)


Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. RMD BLISS CONSULT S.R.L are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea de bunuri și servicii și transmiterea de notificări în scopuri informaționale sau marketing și publicitate.

Sunteți obligat(ă) să furnizați unele dintre aceste date (indicate explicit în anumite pagini din site) și puteți în mod opțional să furnizați alte informații suplimentare (indicate în anumite pagini din site), toate acestea fiind necesare pentru furnizarea de bunuri și servicii și transmiterea de notificări în scopuri informaționale sau marketing și publicitate.

Refuzul dumneavoastră în furnizarea acestor date determină imposibilitatea accesării serviciilor unde v-au fost solicitate informațiile obligatorii.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajați și anumiți colaboratori ai S.C. RMD BLISS CONSULT S.R.L.