Vanzarea de locuinte catre persoanele (fizice si juridice) straine

7 Noiembrie 2018 • Imobiliare

Vanzarea de locuinte catre persoanele (fizice si juridice) straine

Vanzarea de locuinte catre persoanele (fizice si juridice) straine  

Dreptul de proprietate asupra constructiilor (locuinte, parcari, boxe) poate fi dobandit de orice cetatean strain, apatrid sau persoana juridica straina fara restrictii, in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si persoanele juridice romane. 

Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spatiului Economic European (SEE), apatridul cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si persoanele juridice romane. Aceasta reglementare se aplica indiferent daca cetateanul strain sau persoana juridica straina este rezidenta sau nerezidenta in Romania.  

State membre UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tarile de Jos (Olanda), Ungaria.  

State membre SEE: Islanda, Lichtenstein, Norvegia.  

In ceea ce priveste cetatenii straini, apatrizii si persoanele juridice din state terte (altele decat cele de mai sus), acestia pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate cu statul de origine. In lipsa unui astfel de acord, cetateanul sau persoana juridica din statul care nu este membru UE/SEE poate dobandi doar dreptul de proprietate asupra construcției, impreuna cu un drept de folosinta asupra terenului aferent construcţiei pe perioada existenței acesteia.  

In scopul achizitionarii unei locuinte, cetateanul străin care nu detine cod numeric personal românesc (CNP) va obtine un număr de identificare fiscală (NIF) de la organul fiscal competent din cadrul ANAF. 

Nota: Conditiile mai sus mentionate sunt prezentate astfel cum sunt acestea reglementate in prezent (i.e. octombrie 2016) de legislatia din Romania in vigoare. 

BLISS Imobiliare nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește modificările ori abrogarea ulterioară a acestor condiții, ca urmare a apariției unor modificări legislative.