Calculator taxe notariale contracte vânzare-cumpărare (2018)

8 Iunie 2018 • Imobiliare

Calculator taxe notariale contracte vânzare-cumpărare (2018)

Calculatorul de taxe notariale1 calculează toate costurile încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil (apartament, garsonieră, casă sau teren) prin notariat, respectiv:

  • onorariul notarial minim pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare; 
  • (achitat de cumpărător)
  • taxa de intabulare OCPI;
  • (achitată de cumpărător) 
  • impozitul datorat Statului la vânzare, conform modificărilor fiscale în vigoare din 1.02.2017;
  • achitat de vânzător, când este cazul)
  • pentru imobilele dobândite prin credit, onorariul autentificării contractului de ipotecă.

Sursa: LegeAZ

OBSERVATII & DETALII:

Calculatorul de taxe notariale afişează toate costurile pe care le presupune încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil prin notariat, costuri raportate la valoarea în lei a tranzacţiei. Prin bun imobil înţelegem apartament, casă sau teren.

1 Onorariul notarial pentru autentificarea contractului de vânzare - cumpărare – valoarea minimă percepută pentru autentificarea contractului de vânzare cumpărare; este achitat de cumpărător. 

2 Onorariul notarial pentru autentificarea contractului de credit (ipotecă) – pentru imobilele achiziţionate prin contract de credit, este necesară autentificarea acestui contract; pentru imobilele achiziţionate prin programul Prima Casă, taxa este zero, această procedură nefiind necesară; este achitat de cumpărător. 

3 Taxa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru intabulare - care reprezintă un procent de 0,15% din prețul de vânzare pentru persoane fizice și 0,5% pentru persoanele juridice; ATENŢIE! Calculatorul afişează taxa pentru persoane fizice; este achitată de cumpărător.

4 Impozitul către stat – Începând cu 1 februarie 2017, impozitul se calculează ca procent din valoarea imobilului ce depăşeşte 450.000 de lei. Calculatorul afişează impozitul datorat în cazul unui singur vânzător. Dacă sunt mai mulţi vânzători, fiecare va plăti pentru cota aferentă lui, doar pentru suma ce depăşeşte 450.000 lei. Impozitul este achitat de vânzător.

Alte optiuni:

http://www.imobiliare.net/taxe-notariale/

https://edifica.ro/calculator-taxe-notariale/