Ghid ANAF 2022: Impozitarea veniturilor din chirii

3 Ianuarie 2022 • Imobiliare

Descarcă Ghid_chirii_2022.pdf

Ghid ANAF 2022: Impozitarea veniturilor din chirii

ANAF a actualizat în 03.01.2022 un Ghid fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate privată.

În cuprinsul documentului se regăsesc următoarele informaţii:

 1. Definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor
 2. Închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și/sau imobile din patrimoniul personal
 3. Definirea veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală
 4. Cine datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
 5. Depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
 6. Dreptul de a dispune asupra destinației unei sume în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii
 7. Termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări
  sociale de sănătate, după caz
 8. Modalități de plată a impozitului
 9. Taxa pe valoarea adăugată (TVA)
 10. Sancțiuni
 11. Informații suplimentare
 12. Legislația fiscală și materiale informative

Românii care obțin astfel de venituri, au la dispoziție un Ghid PDF, publicat de ANAF, pentru a-și calcula, declara și plăti impozitele la Fisc.

Tot ce trebuie să ştie contribuabilii: ANAF a publicat un ghid actualizat pentru persoanele fizice care obţin venituri din închirieri şi subînchirieri

Sursa: ZF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent pe site-ul instituţiei “ Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală” care aduce clarificări pentru persoanele fizice care obţin venituri din închirieri şi subînchirieri.

Prin prezentul ghid, ANAF oferă informaţii privind declararea şi taxarea veniturilor din chirii obţinute de persoanele fizice din România.

Ghidul actual reprezintă o actualizare a ghidului anterior şi a fost publicat în data de 03.01.2021

În cuprinsul documentului se regăsesc următoarele informaţii:

 • Definirea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor
 • Inchirieri si subînchirieri de bunuri mobile şi/sau imobile din patrimoniul personal
 • Definirea veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţa proprietate personală
 • Cine datorează contribuţia pe de asigurări sociale de sănătate (CASS)
 • Depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
 • Dreptul de a dispune asupra destinaţiei unei sume în cotă de până la 3,5% din impozit
 • Termenul de plată a impozitului pe venit si a contribuţiilor sociale
 • Modalităţi de plată a impozitului
 • TVA
 • Sancţiuni
 • Informaţii suplimentare
 • Legislaţia fiscală si materiale informative.

Descarcă Resurse: