Contractul de inchiriere - inregistrarea la ANAF

18 Octombrie 2021 • Imobiliare

Descarcă contract inchiriere 2022.docx

Contractul de inchiriere - inregistrarea la ANAF

Sursa: e-juridic.manager.ro

Contractul de inchiriere - inregistrarea la ANAF

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis un nou Ordin prin care s-a aprobat o noua Procedura de inregistrare a contractelor de chirie la ANAF. Iata ce trebuie sa retinem!

Pentru o scurta perioada de timp contractul de inchiriere (sau locatiune) nu trebuia inregistrat la ANAF. Acest lucru, insa, a fost modificat in 2019. Un Ordin, mai exact Ordinul nr. 114/2019, a stabilit Procedura de inregistrare a acestora. Acesta se aplica in prezent si trebuie sa tineti cont de el.

Conform art. 6 din Ordin, directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate vor duce la indeplinire prevederile documentului.

Important! Odata cu acest act, art. 2, art. 3 lit. b) si anexele nr. 2 si 4 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare au fost abrogate (n.r. anulate).

Prin urmare, stim acum ca toate contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata pot fi inregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Primul pas il reprezinta completarea cererii de mai jos.

Nu uitati! Cererea se depune alaturi de o copie dupa contractul de inchiriere sau locatiune. Conformitatea se face prin inscrierea mentiunii "conform cu originalul" si semnarea de catre locator (n.r. cel care inchiriaza).

Inregistrare contract inchiriere ANAF - procedura!

  • Documentul se depune la organul fiscal competent care poate fi:
  • organul fiscal central in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii;
  • organul fiscal central in a carui raza teritoriala locatorul, persoana fizica rezidenta, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
  • organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul care face obiectul contractului de locatiune — in cazul persoanelor fizice nerezidente.

Cererea se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre locator.

Organul fiscal central competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune in Registrul contractelor de locatiune, care se conduce informatizat.

Registrul contractelor de locatiune se gestioneaza la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Rezilierea contract inchiriere ANAF

Modificarea sau incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, avand bifata in formular casuta "Modificare" sau "Incetare", dupa caz, insotita de documentele justificative.

Dovada inregistrarii la organul fiscal central competent a contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este:

  • copia cererii avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal — pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;
  • copia cererii, insotita de mesajul electronic de confirmare — pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Neinregistrarea contractului de inchiriere - sanctiuni

Conform ANAF, sanctiunile pentru inchirierea fara plata impozitului sau a contributiilor aferente constau in recuperarea tuturor sumelor restante, a dobanzilor si penalitatilor aplicabile. In situatii extreme, se poate ajunge chiar si la acuzatii de fraudare a bugetului de stat. Daca autoritatile urmaresc pedepsirea in instanta, atunci se poate ajunge si la urmarirea penala. Totul, insa, depinde de sumele descoperite si de anii in care nu s-au facut raportarile necesare.

In concluzie, inregistrarea contractului la ANAF avantajeaza in primul rand proprietarii. In cazul in care chiriasul uita de plati sau creeaza probleme cu achitarea facturilor, se poate obtine mai usor dreptatea in fata autoritatilor. In plus, nu uitati ca proprietarul va fi cel care va achita toate datoriile facute de chirias.

Descarcă Resurse: