Salariu minim pentru sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară

22 December 2023 • Joburi

Salariu minim pentru sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993/1.XI.2023, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricultură și industrie alimentară.

Potrivit prezentei ordonanțe, începând cu luna noiembrie 2023 venituri aferente:

  • Pentru sectorul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 4.582 lei pe lună.

(Mărit de la 4.000 lei pe lună)

  • Pentru sectorul agricol și industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.436 lei pe lună.

(Mărit de la 3.000 lei pe lună)

Aceste noi niveluri salariale se aplică exclusiv domeniilor de activitate pentru care se aplică stimulentele fiscale.

Nerespectarea acestor niveluri de salarizare de către firme constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 și atrage anularea acordării de stimulente fiscale.

Astfel, nerespectarea prevederilor privind garantarea plății salariului minim brut pe țară, constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați https://berocc.com/.